Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-11 Stoppdatum 2012-09-11
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4432
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: