Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-25 Stoppdatum 2012-08-25
Mängd (ton): 10,78 Kostnad totalt: 13177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: