Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060022, 06VAT060022 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-29 Stoppdatum 2012-10-29
Mängd (ton): 10,92 Kostnad totalt: 15870
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: