Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060063, 06VAT060063 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-27 Stoppdatum 2012-10-27
Mängd (ton): 50,46 Kostnad totalt: 73318
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: