Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Soten, 101053 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-25 Stoppdatum 2012-08-25
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2860
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: