Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-26 Stoppdatum 2012-11-27
Mängd (ton): 29,98 Kostnad totalt: 36634
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: