Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-21 Stoppdatum 2012-08-21
Mängd (ton): 4,63 Kostnad totalt: 5654
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: