Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-07 Stoppdatum 2012-09-07
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 37798
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: