Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älvasjön, 101498 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-20 Stoppdatum 2012-08-20
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4432
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: