Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT062056, 06VAT062056 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-29 Stoppdatum 2012-08-29
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5862
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: