Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT066001, 06VAT066001 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-27 Stoppdatum 2012-11-27
Mängd (ton): 11,10 Kostnad totalt: 16128
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: