Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096043, 06VAT096043 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-02 Stoppdatum 2012-04-02
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 13154
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: