Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101072, 06VAT101072 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-01 Stoppdatum 2012-11-01
Mängd (ton): 18,98 Kostnad totalt: 27594
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: