Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141010, 06VAT141010 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-26 Stoppdatum 2012-11-26
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7291
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: