Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141062, 06VAT141062 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-26 Stoppdatum 2012-11-26
Mängd (ton): 14,96 Kostnad totalt: 21732
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: