Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT014005, 06VAT014005 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-26 Stoppdatum 2012-08-26
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 14583
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: