Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015010, 06VAT015010 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-24 Stoppdatum 2012-08-24
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 14583
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: