Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017001, 06VAT017001 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-06 Stoppdatum 2012-09-06
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 11581
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: