Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017009, 06VAT017009 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-06 Stoppdatum 2012-09-06
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4289
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: