Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017049, 06VAT017049 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-08 Stoppdatum 2012-09-08
Mängd (ton): 20,96 Kostnad totalt: 30454
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: