Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019013, 06VAT019013 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-07 Stoppdatum 2012-09-07
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5862
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: