Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024014, 06VAT024014 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-21 Stoppdatum 2012-08-21
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 10151
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: