Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024089, 06VAT024089 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-21 Stoppdatum 2012-08-21
Mängd (ton): 24,01 Kostnad totalt: 34886
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: