Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT030012, 06VAT030012 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-20 Stoppdatum 2012-08-20
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8721
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: