Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032035, 06VAT032035 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-30 Stoppdatum 2012-08-30
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5862
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: