Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051006, 06VAT051006 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-10 Stoppdatum 2012-09-10
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 16013
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: