Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-12-05 Stoppdatum 1990-12-05
Mängd (ton): 58,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Okänd CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: