Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-09-21 Stoppdatum 1991-09-21
Mängd (ton): 340,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Okänd CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: