Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-05 Stoppdatum 2012-11-05
Mängd (ton): 4,63 Kostnad totalt: 7156
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: