Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-03 Stoppdatum 2012-11-03
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 9207
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: