Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-07 Stoppdatum 2012-11-07
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 6354
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: