Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-12 Stoppdatum 2012-11-12
Mängd (ton): 41,32 Kostnad totalt: 39865
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: