Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-06 Stoppdatum 2012-11-06
Mängd (ton): 6,80 Kostnad totalt: 10487
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: