Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058022, 06VAT058022 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-12-12 Stoppdatum 1990-12-12
Mängd (ton): 11,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: