Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-15 Stoppdatum 2012-04-15
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2932
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: