Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-29 Stoppdatum 2012-10-29
Mängd (ton): 1,85 Kostnad totalt: 2853
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: