Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-12-01 Stoppdatum 2012-12-01
Mängd (ton): 5,80 Kostnad totalt: 8840
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: