Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-01-01 Stoppdatum 2012-12-31
Mängd (ton): 381,11 Kostnad totalt: 253221
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: