Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-01-01 Stoppdatum 2012-12-31
Mängd (ton): 145,00 Kostnad totalt: 111577
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: