Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ARE SJÖ, 632231 146008 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-24 Stoppdatum 2012-04-24
Mängd (ton): 34,00 Kostnad totalt: 50660
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: