Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-11 Stoppdatum 2012-10-11
Mängd (ton): 12,46 Kostnad totalt: 12036
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: