Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-17 Stoppdatum 2012-02-17
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 24380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: