Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-30 Stoppdatum 2012-10-30
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 43313
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: