Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-28 Stoppdatum 2012-11-28
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 20790
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: