Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-28 Stoppdatum 2012-10-28
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 14238
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: