Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PAMPASJÖN, 627816 138121 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-18 Stoppdatum 2012-02-18
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 9752
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: