Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-19 Stoppdatum 2012-02-19
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3657
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: