Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-23 Stoppdatum 2012-04-23
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9504
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: