Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 441, 07VM441 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-19 Stoppdatum 2012-02-19
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1348
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: