Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 469, 07VM469 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-21 Stoppdatum 2012-04-21
Mängd (ton): 18,01 Kostnad totalt: 28527
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: